dilluns, 4 de maig de 2015

TASCA

Aquest treball interdisciplinari el fareu en grup de quatre persones.  Per poder conèixer alguns dels aspectes més importants de la vida dels romans sereu especialistes en determinats temes:
-Arquitectes: Us encarregareu de saber com eren les ciutats romanes.
-Constructors: Investigareu com eren les cases en les que vivien els romans.
-Escriptors: Descobrireu l'origen d'algunes paraules castellanes.
 -Matemàtics: Coneixereu els nombres romans.
-Teòlegs: Haureu de saber a quins déus adoraven.

-Nutricionistes: Buscareu informació sobre l'alimentació. 

-Músics: Escoltareu cançons que parlen de romans.

 -Artistes: Fareu un mosaic.

-Esportistes: Coneixereu jocs i esports que practicaven a les hores d'esbarjo.


Amb tota la informació trobada haureu de fer un dossier on posareu tot el que heu trobat. Repasseu, comproveu que està tot, que estan tots els apartats del treball i que tenen el mateix format.
Ara ja podreu fer un portada on posareu el nom del treball, els membres del grup i el curs.

Ànims i ... ENDAVANT !!!